Ţinte strategice

Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va îndeplini misiunea şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau, după caz, să le îmbunătăţească.

Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Șieu pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:

Ţinta 1 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare

Ţinta 2 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul creșterii calității educației şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari

Ţinta 3  Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului didactic și egalitatea de șanse

Ţinta 4 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală, prin promovarea unui mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială

Site creat de Horvat Marius Andrei - www.fanit.ro > Reparatii Calculatoare Televizoare Bistrita