Ţinte strategice

Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va îndeplini misiunea şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau, după caz, să le îmbunătăţească.

Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Șieu pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:

Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora

Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare

Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate

Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari

Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Ţinta 6 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală

Site creat de Horvat Marius Andrei - www.fanit.ro > Reparatii Calculatoare Televizoare Bistrita