Despre noi

1.Istoricul scolii

Localitatea Șieu este situată pe Valea râului Șieu, la jumătatea distanței dintre reședința județului, municipiul Bistrița și municipiul Reghin din județul Mureș, între piemontul Călimanilor și Dealurile Șieului. Este prima comună montană de pe Valea Șieului, are o suprafață de 68,4 km.p și are în componență localitățile : Ardan, Posmuș, Șoimuș.

Pe teritoriul comunei trăiesc 2790 locuitori, densitatea medie a populației  fiind de 47 locuitori / km.p. Cel mai mare  număr de locuitori îl înregistrează localitatea de centru Șieu cu 1235,  localitatea Ardan cu 750,  localitatea Posmuș cu 646  și localitatea Șoimuș cu 159.

Populația tânără a comunei se află într-o ușoară creștere, dar ponderea o reprezintă populația vârstnică. Populația școlară se află într-o ușoară scădere.

Referitor  la învățământul local, o formă de activitate organizată funcționează încă din anul 1830, când ia ființă prima școală confesională cu un singur învăţător.

În anul 1858 existau două școli elementare, una evanghelică și una greco- catolică.

Între anii 1917 și 1923 funcționează școala de patru clase.

Din 1923 funcționează  școală cu șapte clase, iar în anul 1938 erau înscriși 60 de elevi, acttivitatea desfășurându-se în două schimburi.

După  1945 se reia învățământul de șapte ani în limba română.

Din 1965 se trece la învățământul de opt clase.

După 1970 populația școlară  crește și funcționează învățământ de 10 clase, care se continuă cu treapta  I de liceu, profil agricol și învățământ profesional.

Din 1987 începe să funcționeze și treapta  a II a de învățământ liceal seral și învățământ cu fercvență redusă.

După 1992 se trece iarăși la învățământul de opt clase  și școală de ucenici până în anul 2003.                                                                                                         

Începând cu anul 2003 Școala Generală devine Școală de Arte și Meserii funcționând și cu clase de învățământ profesional.

În anul 2009 se desființează învățământul profesional  și devenim Școală Generală de 8 ani iar din anul 2012 funcționăm  ca Școală  Gimnazială.

Site creat de Horvat Marius Andrei - www.fanit.ro > Reparatii Calculatoare Televizoare Bistrita