Baza materială a şcolii

Școala Gimnazială Șieu este unitate cu personalitate juridică  și are ca structuri: Școala Primară Ardan,  Școala Primară  Posmuș.

În toate cele trei unități funcționează și învățământ preșcolar.

Școala Gimnazială Șieu dispune de  trei corpuri de clădire, toate fiind reabilitate, însă necesită îmbunătățiri.

În cele trei clădiri sunt 12 săli de clasă, un cabinet de informatică, o sală pentru material didactic, un spațiu destinat C.D.I cu bibliotecă inclusă, una sală amenajatăpentru sport,  două săli profesorale, două birouri, una sală arhivă, grupuri sanitare.

Școala Primară Ardan dispune de două clădiri dintre care doar  una este folosită   pentru clasele primare şi grădiniţă.

Școala  Primară  Posmuș dispune  de local  rebilitat și dat în folosință în anul școlar 218.

Nicio unitate nu dispune de bază sportivă corespunzătoare.

În toate unitățile sălile de clasă sunt mobilate corespunzător și activitatea  se desfășoară într-un singur schimb.

Populația școlară în ultimii ani:

Anul școlar Preșcolari Primar Gimnazial Total
2016 / 2017 75 124 91 290
2017 / 2018 85 125 108 308
2018/ 2019 68 127   85 280
Site creat de Horvat Marius Andrei - www.fanit.ro > Reparatii Calculatoare Televizoare Bistrita