Baza materială a şcolii

Școala Gimnazială Șieu este unitate cu personalitate juridică  și are ca structuri: Școala Primară Ardan,  Școala Primară  Posmuș.

În toate cele trei unități funcționează și învățământ preșcolar.

Școala Gimnazială Șieu dispune de  trei corpuri de clădire, toate fiind reabilitate, însă necesită îmbunătățiri.

      În cele trei clădiri sunt 12 săli de clasă, un cabinet de informatică, o sală pentru material didactic, un spațiu destinat C.D.I cu bibliotecă inclusă, una sală amenajatăpentru sport,  două săli profesorale, două birouri, una sală arhivă, grupuri sanitare.

      Școala Primară Ardan dispune de două clădiri dintre care doar  una este folosită   pentru clasele primare şi grădiniţă.

      Școala  Primară  Posmuș dispune  de local  construit în anii 1997-1998 cuprinzând  trei săli de clasă și o sală profesorală.

Școlile din Ardan și Posmuș sunt cuprinse în program de reabilitare.

      Nicio unitate nu dispune de bază sportivă corespunzătoare.

      În toate unitățile sălile de clasă sunt mobilate corespunzător și activitatea  se desfășoară într-un singur schimb.

 

Populația școlară în ultimii ani:

Anul școlar Preșcolari Primar Gimnazial Total
2013 / 2014 71 133 120 324
2014 / 2015 89 124 123 336
2015 / 2016 85 116 107 308
2016 / 2017             85 125   93 303
Site creat de Horvat Marius Andrei - www.fanit.ro > Reparatii Calculatoare Televizoare Bistrita