Baza materială a şcolii

Școala Gimnazială Șieu este unitate cu personalitate juridică  și are ca structuri: Școala Primară Ardan,  Școala Primară  Posmuș.

În toate cele trei unități funcționează și învățământ preșcolar.

Școala Gimnazială Șieu dispune de  trei corpuri de clădire, toate fiind reabilitate, însă necesită îmbunătățiri.

În cele trei clădiri sunt 12 săli de clasă, două  cabinete de informatică, o sală pentru material didactic, un spațiu destinat C.D.I cu bibliotecă inclusă, una sală amenajată pentru sport,  două săli profesorale, două birouri, una sală arhivă, grupuri sanitare.

Școala Primară Ardan dispune de local reabilitat din anul 2019,  pentru clasele primare şi grădiniţă.

Școala  Primară  Posmuș dispune  de local  rebilitat și dat în folosință în anul școlar 2018.

Nicio unitate nu dispune de bază sportivă corespunzătoare.

În toate unitățile sălile de clasă sunt mobilate corespunzător și activitatea  se desfășoară într-un singur schimb.

Populația școlară în ultimii ani:

Anul școlar Preșcolari Primar Gimnazial Total
2016 / 2017 75 124 91 290
2018/ 2019 68  127  85  280
2019/2020
76 125 72 273
Site creat de Horvat Marius Andrei - www.fanit.ro > Reparatii Calculatoare Televizoare Bistrita